საუკეთესო E-ტურიზმი

მოცემული ნომინაცია მოიცავს ყველა იმ ონ-ლაინ ფლატფორმას, რომელიც ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას, მათ შორის ინტერნეტ კამპანიას, საინტერესო ტურისტულ ბლოგებს, ყველაზე ინოვაციურ მობილურ აპლიკაციებს, სოციალური თუ მას მედიის ყველაზე კრეატიულ გამოყენების მაგალითებს, ყველაზე გავლენიან მარკეტინგულ კამპანიას, აგრეთვე ნებისმიერ საშუალებას, რომელიც იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს ტურიზმის განვითარებისათვის ინოვაციური ფორმით.

რეგისტრაცია